Dodavatelsko – odběratelské procesy realizované prostřednictvím e-Kanbanu

E-Kanban Webový-portál umožňuje okamžitý náhled na kanbanovou situaci  a to pro všechny externí zákazníky, dodavatele a nebo i vnitropodnikové kolegy.

Zprůhlednění materiálového toku v reálném čase podporuje realizování maximálních výhod a úspor!

Náš elektronický e-Kanbanový systém IKS nabízí následující možnosti jak přenést kanbanové informace k vašim dodavatelům:

 • v příloze emailu jako kanbanové karty nebo report, viz obrázek 1

a nebo

 • pomocí on-line přístupu do e-Kanbanu, viz obrázek 2

Supplier Kanban via fax and emailObrázek 1: e-Kanban spojení přes e-mail

 

Přístup pro vaše externí dodavatele na IKS webový portál umožňuje on-line náhled na aktuálním kanbanovou situaci včetně nezbytných detailů. Elektronická kanbanová vizualizace poskytuje dynamické zobrazerní urgentnosti pro expedování kanbanových objednávek, které umožňuje rychlé a levné realizování  moderních konceptů, jako je třeba řízení zásob dodavatelem.

Supplier Kanban via Web-Portal

Obrázek 2: e-Kanban spojení je k dispozici prostřednictvím on-line internetovém portálu

V případě, že chcete realizovat kanbanový koncept u vašeho zákazníka, tak se musí vytvořit kanbanová zásoba (supermarket, sklad, regály, …) v místě spotřeby zákazníkem, ze které se požadované položky  v potřebném množství spotřebovávají. Jestliže se kanbanový kontejner vyprázdní, klient vyšle kanbanový signál kanban o spotřebě, tak aby se kanbanový supermarket zase doplnil.

Customer-Kanban

Obrázek 3: e-Kanban propojení se zákazníky

Běžné využití zákaznického kanbanového systému je dodávka tzv. C-dílů (DIN a normalizovaných částí jako je spojovací nebo spotřební materiál) V tomto případě, dodavatel nabízí doplňování kanbanového supermarketu jako službu.

Jediné co je nezbytné na straně zákazníka zajistit informaci o spotřebě kanbanů, například pomocí klasické čtečky čárových kódů, která spouští velmi jednoduchý a transparentní postup pro doplňování.

Shrnutí výhod e-Kanban IKS systému:

 • Vizualizace v reálném čase, už žádné zpoždění!
 • Vizualizace kanbanů čekajících na své doplnění
 • Volitelný tisk kanbanových karet na straně dodavatele
 • Volitelné skenování kanbanových karet na straně dodavatele (např. v transportu)
 • Zadávání krátkých poznámek ze strany dodavatele
 • e-Kanban vizualizace pro dynamické řízení procesu doplňování
 • Systém včasného varování o hrozícím nedostatku materiálu
 • Rozsáhlé množství reportů
 • Snadná správa nových dodavatelů a uživatelů
 • a mnoho dalšího …