Řízení dodavatelského řetězce kanbany – vnitropodnikový Cloud

Jste přesvědčeni o kanbanovém řešení, protože jste doposud vždy dosáhli požadovaných zlepšení. Nyní by vás zajímalo, jak ho začít rozšiřovat souběžně napříč vaším logistickým tokem?

Nový IKS e-Kanban systém jde ještě o krok dále, než dříve.

V budoucnu bude možné sjednotit všechny logistické toky na základě tahového principu pomocí kanbanů i mezi vlastními pobočkami.

Konec konců e-Kanbanový vnitropodnikový Cloud (sdílená serverová instalace) se rozrůstá.

e-Kanban-Multisite-Cloud

S novým řešením e-Kanbanovým vnitropodnikovým Cloudem (sdílenou serverovou instalací), jsou poprvé zrušeny všechny bariéry:

  • Ve velkých korporacích si jednotlivé podniky dodávají vzájemně a nebo sdílí své dodavatele a zákazníky
  • Každá pobočka používá vlastní kmenová data, která nejsou viditelná pro ostatní pobočky
  • Jednotlivá kmenová data a kanbanové smyčky jsou řízeny pobočkami samostatně, jako například vnitřní kanbanové smyčky, protože ostatní pobočky s tím nemají nic společného
  • Vzájemná spolupráce různých poboček je nicméně možná přes IKS vnitropodnikový Cloud (sdílenou serverovou instalaci)
  • Evidování kanbanových pohybů v rámci jednoho systému, což znamená že kanbanovou kartu lze naskenovat v kterékoli pobočkové síti, například v případě kdy si dodávají továrny navzájem
  • Což znamená, že všechny podniky pracují s jediným kanbanovým systémem. Není nutné měnit prohlížeč nebo se stále přihlašovat do různých kanbanových systémů.
  • Pobočky si mohou zpřístupnit kanbanové smyčky vzájemně a tím umožní kanbanový náhled kolegům starajícím se o přepravu ke sdíleným zákazníkům nebo dodavatelům a to vše na jedné obrazovce.