Snadné řízení kanbanového procesu

Zpravidla se rostoucí kanbanový systém stává nepřehledným a matoucím, pokud nemáte vhodné nástroje pro správu vašich kanbanových dat.

Proto má náš e-Kanbanový systém IKS tři moduly, které procesy průběžně monitorují, abychom si je mohli optimalizovat a přizpůsobovat:

IKS Systém včasného varování => umožňuje včasnou detekci možných nedostatků materiálu a pomáhá k zajištění plynulé dostupnosti.

IKS Analyzátor => umožňuje výběrovou a nepřetržitou analýzu pro optimalizaci kanbanového systému.

IKS manažer požadavků => umožňuje snadné a rychlé překalkulování  kanbanových hladin pro mnoho kanbanových smyček současně.

 

IKS Systém včasného varování:

V manuálním kanbanovém systému si často všimnete nedostatku právě ve chvíli, kdy je poslední kus odebíraný z poslední dostupné kanbanové nádoby => Ale pak už je příliš pozdě!
Pokud máte objem zásob snížen na minimum, tak se toto riziko chybějících dílů a materiální nedostatek výrazně zvyšuje!

 

Display-with-Web-Portal-2

IKS systém včasného varování umožňuje rychle rozpoznat kanbanové smyčky, které mohou brzy dosáhnout kritické úrovně nebo také již dosáhli požadované úrovně dostupnosti.

Správce kanbanu nebo nákupčí mohou reagovat včas na hrozící nedostatek materiálu a vyhnout se tak problémům s chybějícími díly.

Toto jsou výhody IKS Systému včasného varování:

 • Jednoduché a názorné zobrazení
 • Rychlá detekce potenciálních nedostatků materiálu
 • Kontrola a odhalování opožděných kanbanových dodání
 • Poskytování užitečných informací pro dodavatele (přes IKS e-Kanban webový portál)

 

IKS Kanban Analyzér:

V klasickém ručním kanbanovém systému, jsou parametry pro nastavení kanbanů (poptávka, dodací lhůta, bezpečnostní faktor, kontejnerové množství) definovány jednou na začátku. Zjištění a posouzení, zda jsou tyto údaje stále v pořádku a tedy zda je počet kanbanů stále správný, znamená v mnoha případech hodně úsilí, času a obtíží.

Display with Analyzer 4

Špatné nastavení úrovní kanbanů může mít závažné důsledky:

 • Úroveň kanbanových zásob je příliš nízký: riziko (trvale) chybějících dílů nebo materiálu
 • Úroveň kanbanových zásob je příliš vysoký: vysoká hodnota v zásobách a tudíž prostor pro optimalizaci

IKS kanban analyzér poskytuje celou řadu pře-definovaných přehledů a monitoruje klíčové ukazatele výkonnosti pro kontinuální optimalizaci systému (s minimálním časovým úsilím).

Možnosti analyzéru zahrnují:

 • Aktuální a historická zásoba a její vývoj
 • Všechny naměřené časy (skenováním kanbanových karet) jako jsou dodací lhůty, čekací doby, atd.
 • Rozsahy zásob
 • Obrátkovost zásob
 • Spolehlivost dodávek
 • Kontrolní mechanismy pro výrobní a externí dodavatele
 • Aktuální nastavení kanbanových dat
 • a mnoho dalšího …

Výhody pro Vás:

 • Ensuring the availability of materials (100%)
 • With simultaneous optimization of inventory levels
 • Monitoring of delivery times and delivery reliability of external suppliers
 • Optimization of Kanban container sizes
 • Simple and clear control of the Kanban system (internal and external processes)
 • Documented analysis (with extensive graphs and reports)

 

IKS Manažer poptávky:

Běžná nastaveni jako je množství výrobků a variant, způsob objednávání zákazníků, pružnosti procesů apod., někdy je nutné upravit počet kanbanů v krátkých cyklech a pružně tak reagovat na nově vzniklou situaci.

Se zvyšující se rozmanitostí kanbanových smyček se stává manuální kanbanový systém velmi komplikovaným a časově náročným a někdy není vůbec možné ho použit.
Display-with-Demand-Manager

IKS Manažer poptávky vám nabízí rozhodující výhody:

Umožňuje rychlé přepočítání velkého množství kanbanových smyček a následně je i automaticky upraveno jejich množství včetně informací na kanbanových kartách.

IKS Manažer poptávky používá buď

 • nově zadané požadavky (například na základě skutečných objednávek)
 • historické požadavky (vypočítané v IKS)
 • nebo kombinaci nových a historických požadavků